Biologisk mangfold

Som bonde har du ansvar for å ivareta biologisk mangfold, og ikke gjøre inngrep på din eiendom som kan være til skade for det biologiske mangfoldet. Dette reguleres av bl.a. forskrift om produksjonstilskudd. Inngrep som fører til forringelse av det biologiske mangfoldet kan føre til reduksjon i produksjonstilskuddet, og er regulert etter forskrift om produksjonstilskudd § 4.