Kvalitetssikring i landbruket (KSL)

Når du er registrert i Brønnøysundregisteret og Landbruksregisteret (produsentnummer) vil du etter hvert få tilsendt et skriv som orienterer om krav til internrevisjon på ditt bruk. Du får tilbud om å gjøre dette på nett gjennom www.matmerk.no, eller det kan bestilles sjekklistene ut fra hvilken produksjon du driver, og få tilsendt i posten. Internrevisjon skal gjennomføres en gang i året, og meldes inn til Matmerk.

KSL vi i enkelte produksjoner føre til en økt utbetaling på råvaren din. Du må for eksempel ha en godkjent KSL revisjon registrert før første slaktelevering for å få maks ut på pris. Dette kan du enkelt gjøre ved å levere en KSL revisjon på nett på Matgårdskartmerk sine sider.