Pensjon

Selvstendig næringsdrivende i landbruket har ingen annen pensjonsopptjening enn det som følger av folketrygden. For de aller fleste vil dette medføre en kraftig nedgang i inntekt som pensjonist. Næringsdrivende bør derfor tegne egne pensjonsordninger via banker, forsikringsselskap eller lignende. Hele innskuddet for tjenestepensjon kan føres som fradrag i næringsinntekten.