Reindrift

Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift i Alta.