Autorisasjon for plantevernmiddel/sprøytejournal

Det er krav om gyldig «sprøyte» bevis, såkalt sprøytejournal, ved kjøp og bruk av plantevernmidler i yrkessammenheng. Forskrift om plantevernmidler ligger til grunn og gjelder alle brukere og forhandlere av plantevernmidler i Norge.

Det skal bl.a. journalføres dosering, hva det sprøytes mot, tidspunkt for sprøyting, vurdering av andre tiltak uten sprøyting og vurdering av tiltak fro å redusere skade på vannmiljø.

Det gis ikke autorisasjon til kulturlandskapsskjøtsel eller hobbydrift. Det arrangeres nybegynnerkurs hvert år. Kurset består av teoridel, obligatorisk praksisdag og eksamen. Beviset gjelder i 10 år. Etter 10 år må det tas et oppfriskningskurs. Oppfriskningskurset kan tas på nett via mattilsynets nettsider.

Produksjonstilskudd skal avkortes dersom foretaket ikke fører journal over plantevernmidler som brukes.

Journal over plantevernmidler er dekket under Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11.

Relaterte lenker: