Avfall og forsøpling

Alt av påfallende avfall fra landbruket er næringsavfall og må sorteres og leveres til godkjent mottak.

Forsøpling på gården er ikke tillatt. Dette gjelder også lagring av brukte gjenstander som virker skjemmende eller kan være til skade for miljøet.