Bruk av husdyrgjødsel

Gjødselen bør bare brukes når graset vokser og når avlingen skal høstes etterpå. Det finnes frister for hvor tidlig det kan gjødsles om våren og hvor sent det kan gjødsles om høsten. Gjødsling kan bare foretas på godkjent spredeareal. Ved for lite spredeareal for gjødselen må det inngås avtale om levering eller leie av spredeareal.