Jordprøver

For å sikre en miljømessig og økonomisk gjødsling er det viktig å gjennomføre jordanalyser. Ifølge forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4-8 år. Jordprøver bør tas om høsten eller på våren før gjødsling/kalking når jorda er stabil.

Eurofins har på sine nettsider mer utfyllende informasjon for uttak av jordprøver til gjødselplanlegging.