Beiterett

Beiterett er en gammel bruksrett knyttet til utnytting av norsk utmark. Beiterett i utmark kan ha forskjellige rettslige grunnlag. Beiterett kan gjelde fordi man selv er grunneier eller beiterett kan gjelde på annen manns grunn. Sistnevnte kan bero på avtalerhevdsedvane eller alders tids bruk. Beiterett kan også gjelde i en bygde- eller statsallmenning. I allmenninger følger beiteretten jordbrukseiendommene og reguleres i bygdeallmenningsloven eller fjelloven.

Tvilsspørsmål om hjemmel for beiterett hører til under domstolen.

Relaterte lenker: