Dyreholdsjournal

Krav om dyreholdsjournal gjelder for storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort. Her noteres fortløpende bl.a. dyret sitt unike individnummer, fødselsdato, dødsdato/slaktdato, foreldreidentitet, flytting inn og ut av dyreholdet og andre situasjoner der dyret kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehold. Det føres også en oversikt over sykdom og behandling av alle dyrene som til enhver tid er i dyreholdet, inkludert forebyggende helsearbeid.

Relaterte lenker: