Foretaksregisteret

Enkeltpersonforetak med mer enn 5 ansatte eller som driver salg av innkjøpte varer, skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret. Plikt for registrering gjelder for aksjeselskap (AS), ansvarlige selskap (ANS og DA), samvirkeforetak (SA) og foreninger/stiftelser som driver næringsvirksomhet.