Hobbyvirksomhet eller foretak?

Virksomhet som anses som hobbyvirksomhet eller engangsforeteelser betegnes som Uregistrert foretak. Uregistrerte bedrifter får ikke organisasjonsnummer, men en Uregistrert ID. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd.

Ta gjerne kontakt med landbrukskonsulenten (se under) om du lurer på om din virksomhet er å regne som en hobby eller et foretak som kan ha rett til tilskudd.

Kontakt

Jan Georg Gulstad
Landbrukskonsulent
E-post
Telefon 78 40 25 80
Mobil 901 28 891