Husdyrregisteret

Husdyrregisteret er det offisielle registeret for storfe, småfe og svin i Norge.

Merk at dersom du har søkt produksjonstilskudd skal du ikke rapportere inn selv.

Relaterte lenker: