Kvalitetssystem (KSL)

Kvalitetssystemet fanger opp Mattilsynet sine krav til primærproduksjon og Arbeidstilsynet sine krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). For å oppfylle KSL-kravene må det gjennomføres årlig egenrevisjon. Uten KSL får du trekk i prisen på varer som leveres til meieri, slakteri og fruktlager.

Relaterte lenker: