Landbruksregisteret

Etter registrering i Enhetsregisteter blir et landbruksforetak som regel automatisk registrert i Landbruksregisteret. Da genereres automatisk et produsentnummer. Produsentnummer kreves bl.a. for anskaffelse av øremerker til dyrene, levering av dyr til slakteri eller for melkeproduksjon.

Kontakt kommunen for mer informasjon og for å få produsentnummer.