Registrering husdyrhold

Mattilsynet skal få beskjed ved oppstart eller overtakelse av husdyrhold. Dette av hensyn til dyrevelferd og håndtering av smittsomme sykdommer.

Registrering er en forutsetning for tinging av øremerker, rapportering til Husdyrregisteret og for levering til slakt.

Registrering gjøres gjennom Mattilsynet sin skjematjeneste med elektronisk id.

Skjema – Andre skjema – Nytt dyrehold.

Det skal også meldes fra ved bygging av ny driftsbygning, ved vesentlig ombygging eller ved vesentlige endringer i driften.

Relaterte lenker: