Håndtering av hjemløse katter

Rutine for avliving av en hjemløs katt

  1. Den person som hevder at en katt er eierløs må dokumentere dette.
    Dokumentasjon framskaffes på følgende måte:
    – Oppslag med bilde av katten henges opp rundt om i nærmiljet.
    – Bilde av katten med etterlysning av eier settes inn i Finnmark Dagblad.
  2. Hvis ingen eier har meldt seg innen en  uke etter annonsering kan den person som har funnet katten og annonsert den, ta kontakt med veterinær for avliving. Dokumentasjon på at katten er annonsert forelegges for veterinæren.
  3. Hammerfest kommune dekker utgiftene til veterinær ved avliving av en dokumentert eierløs katt.

Kommunen er behjelpelig med å låne ut kattefeller slik at eierløse katter kan fanges inn. Kattefellene lånes ut av veterinær.

Hammerfest dyreklinikk ligger i Hammerfest Staller, tlf 948 40 122. 

Avliving av flere hjemløse katter 

Hvis flere katter i et område er til sjenanse for innbyggerne, skal kommuneoverlegene kontaktes.

Kontakt

Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
Legetjenesten
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270
Sonni Schumacher
Kommuneoverlege
Legetjenesten
E-post
Telefon 78 40 24 59
Mobil 995 15 999

Adresse

Hammerfest dyreklinikk

Galeasveien 15
9600 Hammerfest 
M 948 40 122

Åpningstid

Mandag 09:00 – 16:00
Tirsdag 09:00 – 18:00
Onsdag 09:00 – 16:00
Torsdag 09:00 – 16:00
Fredag 09:00 – 14:00


Send e-post

Facebook