Hammerfest ren havn

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere prosjekt er slått sammen til ett felles prosjekt.

Årsaken til sammenslåingen er at det ble avdekket betydelige synergier mellom Hammerfest kommunes miljøprosjekt i havna og Kystverkets to farleds- og fiskerihavnprosjekter Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn. Samlet omtales de tre prosjektene som Hammerfest Ren Havn.

Hammerfest Ren Havn er et viktig miljø-, infrastruktur- og byutviklingsprosjekt, som både utvikler næringsgrunnlaget i Hammerfest havn med nye kaiareal, og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensede havner. Hammerfest havn er et av de 17 prioriterte kyst- og fjordområdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. I tillegg bedrer prosjektet sjøsikkerheten og legger til rette for ytterligere næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl.


Prosjektet omfatter:

  • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
  • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn
  • Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia

Les mer om Hammerfest ren havn (Kystverket.no)
 

Kartskisse som viser prosjektet Hammerfest ren havn - Klikk for stort bilde   

Artikkelliste