Sykehustomt – nye Hammerfest sykehus

Sanering og endring av vann- og avløpsanlegg

  • Anleggstid 6 måneder
  • Kostnad ca 9 millioner
  • Ferdig 2020
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde