Prisliste - kommunale gebyrer og avgifter, 2024

Samlet oversikt over gjeldende satser for 2023 og foreslåtte satser for 2024 finnes her.

Satser for 2024 er hentet fra kommunedirektørens forslag til økonomiplan og kan bli justert av kommunestyret.

Prisliste – kommunale gebyrer og avgifter

 

Mine kommunale gebyrer