Etablererprøve for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Alle som skal etablere eller drive et serveringssted der det skal foregå servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må avlegge etablererprøve.

Kravet om at serveringsstedets styrer skal ha bestått etablererprøven, fremgår av serveringsloven § 5.

Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringsstedet, herunder serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Pris for tjenesten

Det kreves gebyr for etablererprøve i henhold til forskrift om etablererprøven for styrer av serveringssted § 7. Gebyret betales på Servicekontoret eller etter faktura.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt servicekontoret for å avtale tidspunkt for avlegging av prøven. Prøven gjennomføres i Servicekontorets lokaler på rådhuset. 

Du må vise frem gyldig legitimasjon når du møter opp for å ta prøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige.Servicekontoret retter prøven, og utsteder bevis når prøven er bestått.

Bestått etablererprøve gjelder uten tidsbegrensning.

Dersom du ikke består prøven på første forsøk, kan du ta prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensninger i antall ganger en person kan melde seg opp til etablererprøven.

Mer informasjon

Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Adresse

Servicekontoret er åpent for publikum

  • 16. mai til 15. september: 0800 - 1500
  • 16. september til 15. mai: 0800 - 1530

alle hverdager

Åpningstider

Servicekontoret Hammerfest sentrum

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Servicekontoret Kvalsund

Besøksadresse

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost