Ansattoversikt


Bolig- og eiendomsavdelingen

Ansatte i avdelingen Bolig- og eiendomsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 78 40 26 15
Virksomhetsleder 78 40 20 67 959 47 631
Konsulent
Konsulent 78 40 25 90
Kontormedarbeider 952 45 411
Saksbehandler 78 40 26 16
Boligveileder 916 15 318