Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frisklivskordinator 908 05 706
Velferdsteknologiansvarlig
Spesialfysioterapeut 78 40 23 83 405 51 850
Ergoterapeut 78 40 23 82 971 61 719
Virksomhetsleder 78 40 23 81
Servicemedarbeider 78 40 23 84 950 77 456
Ergoterapeut 78 40 23 81 413 96 945
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Spesialfysioterapeut 78 40 23 86 971 61 788
Fysioterapeut 78 40 23 70 468 36 339
Ergoterapeut 78 40 23 77 911 21 152
Hjelpepleier 78 40 20 61 950 46 617
Sekretær 78 40 23 80
Fysioterapeut 932 84 001 932 84 001
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030