Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i grønn beredskap

Det er åpent for besøk på sykehjem med besøkskontroll

Helse og omsorg