Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten er lokalisert i Sanitetsbadet, Storgata 3. Her har vi poliklinikk og ulike gruppetilbud i basseng og gymsal. I tillegg har vi utstrakt virksomhet med oppfølging i hjemmet, i barnehager, skoler og institusjoner.

Tjenesten favner også Hverdagsmestring, et tverrfaglig rehabiliteringstilbud i hjemmet.
I tillegg har tjenesten etablert «Friskliv og mestring», med tilbud innenfor friskliv, læring og mestring. 

Ergo- og fysioterapitjenesten tilbyr fysioterapi, ergoterapi, syns- og hørselstjeneste, hjelpemidler for kortidsutlån, hverdagsmestring, friskliv, læring og mestring.

Formål med tjenesten

  • Fremme aktivitet og god helse
  • Fremme mestring og økt selvhjulpenhet i det daglige
  • Forebygge- og rehabilitere ved sykdom og skade

 

Samarbeidspartnere

Ergo- og fysioterapitjenesten samarbeider tett med foresatte og pårørende. Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

  • Alle, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade, skal i utgangspunktet betale egenandel for fysioterapi frem til frikort er opparbeidet. Unntaket gjelder imidlertid en del andre brukergrupper, slik som i institusjon, helsestasjonen m.fl., som ikke skal betale for fysioterapi.
  • Friskliv og mestring har egne priser for frisklivsresepten, grupper og kurs.
  • Øvrige tjenester er gratis.

Adresse

Vi mangler for tiden barnefysioterapeut i ergo- og fysioterapitjenesten.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Send e-post