Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten er lokalisert i Sanitetsbadet, Storgata 3. Her har vi poliklinikk og ulike gruppetilbud i basseng og gymsal. I tillegg har vi utstrakt virksomhet med oppfølging i hjemmet, i barnehager, skoler og institusjoner.

Tjenesten favner også Hverdagsmestring, et tverrfaglig rehabiliteringstilbud i hjemmet.
I tillegg har tjenesten etablert «Friskliv og mestring», med tilbud innenfor friskliv, læring og mestring. 

Ergo- og fysioterapitjenesten tilbyr fysioterapi, ergoterapi, syns- og hørselstjeneste, hjelpemidler for kortidsutlån, hverdagsmestring, friskliv, læring og mestring.

Formål med tjenesten

 • Fremme aktivitet og god helse
 • Fremme mestring og økt selvhjulpenhet i det daglige
 • Forebygge- og rehabilitere ved sykdom og skade

Ergo- og fysioterapitjensten, voksne

 

Samarbeidspartnere

Ergo- og fysioterapitjenesten samarbeider tett med foresatte og pårørende. Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

 • Alle, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade, skal i utgangspunktet betale egenandel for fysioterapi frem til frikort er opparbeidet. Unntaket gjelder imidlertid en del andre brukergrupper, slik som i institusjon, helsestasjonen m.fl., som ikke skal betale for fysioterapi.
 • Friskliv og mestring har egne priser for frisklivsresepten, grupper og kurs.
 • Øvrige tjenester er gratis.

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Ansatte

Klikk for stort bildeErgo- og fysioterapitjenesten under koronautbruddet

For å unngå spredning av koronaviruset har Ergo- og fysio­terapi­tjenesten redusert sin drift i tråd med de anbefalinger som er gitt.

 • Vi holder stengt for besøkende, men kan kontaktes på telefon og e-post.
 • Pasientnær oppfølgning av ergoterapeut eller fysioterapeut, vil kun tilbys dersom det blir vurdert som kritisk for liv og helse. Vi tilbyr ellers oppfølging over telefon og kan gi veiledning og råd både til brukere, pårørende og personell ute i tjenestene. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.
 • Ved behov for oppfølging av servicemedarbeider (reparasjoner og utlevering av hjelpemidler) gjøres det individuelle vurderinger, der kun høyst nødvendig helsehjelp prioriteres.
 • Innhenting/retur av hjelpemidler prioriteres ikke med hensyn til smitterisiko.
 • Dersom du kan hente hjelpemidlene selv, kan dette gjøres ved inngangen til Sanitetsbadet, Storgata 3. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.
 • Friskliv og mestring og Hverdagsmestring holder stengt i denne perioden. Personer som har benyttet seg av tilbudet, vil bli kontaktet så snart det er forsvarlig å åpne.

Ved behov for kontakt med oss, ring sentralbordet på telefon 78 40 23 80. Telefontid er mellom kl. 10-12 og 13-15 alle hverdager.
Du kan også sende e-post til fysioterapitjenesten@hammerfest.kommune.no, så tar vi kontakt med deg. Husk  å ikke sende sensitive opplysninger.