Ansattoversikt


Drift og vedlikehold - Vei og verksted

Ansatte i avdelingen Vei og verksted
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 414 84 819
Fagarbeider 474 08 594
Formann 78 40 26 47 922 22 828
Fagarbeider 909 22 331
Maskinkjører 900 66 152
Verkstmester 934 90 537
Maskinkjører
Servicemedarbeider 467 70 431
Fagarbeider 469 47 102
Fagarbeider 911 04 238
Fagarbeider
Assistent 464 90 348
Maskinkjører
Fagarbeider 412 64 229
Leder 78 40 26 05