Kunngjøringer

Uke 48 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 12.12.21

Kulturskolelærere – i treblås- og messinginstrumenter

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere

Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 09.12.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Koronavaksinering

Vi har drop-in-vaksinering og timebestilling for dose 1, dose 2 og dose 3/booster-dose på AKS på følgende datoer:

  • Torsdag 2. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 9. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 16. desember, kl. 09:00 – 15:00.

Varsel om plan ut på høring – Hovedplan vann og avløp 2021-2029

Hovedplanen tar for seg hele den nye kommunen. Høringsutkast til ny plan ligger ute på høring i 6 uker for innspill og kommentarer før den skal til politisk behandling i kommunestyret. Innspill til planen sendes til Hammerfest Kommune, v/prosjektavdelingen Postboks 1224, 9616 Hammerfest, eventuelt på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no, Innen 6.januar 2022.

Spørsmål kan rettes til:
Michelle Adamsen, Michelle.Adamsen@hammerfest.kommune.no
Espen Salomonsen, Espen.Salomonsen@hammerfest.kommune.no

Berørte parter blir varslet i særskilt brev.

Litterært pusterom

Torsdag 2. desember kl. 13:00 – 14:30, lesesalen
Sesongavslutning på vår annerledes lesesirkel. Gamle og nye deltakere ønskes velkommen. Ingen forhåndslesing er nødvendig. Det er bare å møte opp.

Jul i Strandgata

Torsdag 16. og fredag 17. desember kl. 18:00
Endelig kan vi invitere til Jul i Strandgata!

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer