Uke 38 - 2023

Ledige stillinger og kunngjøringer 

Søknadsfrist 24.09.2023

Helsesykepleier, 2 stillinger

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: Heidi Dahl, T 78 40 23 16/ M 91 76 11 35

Logoped

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Kontaktperson: virksomhetsleder Wenche Hansen, M 40 01 94 17

Søknadsfrist 28.09.2023

Fagarbeider 

Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: konstituert leder Chris Robert Haakonsen, M 40 08 65 13

Søknadsfrist 01.10.2023

Kjøkken-/servicemedarbeider

Intermediærenheten på Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Merete Jansen, T 78 40 23 75

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 99 20 37 93 eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 98 22 48 56

Søknadsfrist 08.10.2023

Miljøterapeut

Montenegro bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 95 73 41 16

Søknadsfrist 09.10.2023

Pleiemedarbeidere - helgestillinger

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69 eller avdelingsleder Silje Therese Faye Jacobsen, T 78 40 27 67

Søknadsfrist 10.10.2023

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Søknadsfrist 12.10.2023

Vernepleiere/Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 82 65 07

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: konstituert kommunalsjef helse og omsorg Gyri Krogh, M 94 28 74 88

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Klagenemnda har møte 25.09.23 kl.09:00 i Kommunestyresalen
  • Kontrollutvalget har møte 26.09.23 kl.09:30 i Kommunestyresalen

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtene er åpent for publikum.

Vinteråpningstid

Fra og med mandag 18. september går kommunen over til vinteråpningstid og vil ha åpent for publikum i følgende tidsrom: kl. 08:00 - 15:30

Vinteråpningstid varer til og med 15. mai.

Artikkelliste