Kunngjøringer

Uke 22 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 03.06.2020

Pedagogisk leder

Kvalsund barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Styrer/virksomhetsleder

Kvalsund barnehage
Kontaktperson: kommunalsjef sektor oppvekst og kultur Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Rusken aksjonen 2020

8. juni – 12. juni
Årets ryddeaksjon står for døra og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggerne og bedrifter til å ta et krafttak for å få en renere og penere kommune. På grunn av store snømengder gjennomføres Rusken fra 8. juni – 12. juni. Lag og foreninger som ønsker å delta må kontakte fagarbeider Peggy Pedersen, M 970 91 446/ peggy.pedersen@hammerfest.kommune.no innen fredag 29.05.20. Skoler og borettslag som rydder i eget nærmiljø får tilkjørt sekker og hansker etter avtale. Det oppsamlede avfallet i ryddeområder legges i sekker eller dunger nær vei. Hammerfest kommune sørger for å få avfallet til Grøtnes. Kjeller, loftavfall, bygningsavfall, hageavfall og lignende kan ikke legges i disse dungene. Det må kjøres til ressursselskapets mottak på Grøtnes. Det er gratis å levere husholdningsavfall på inntil 200kg. Åpningstider Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes: Alle ukedager med unntak av torsdag fra kl. 08:00 – 15:00. Torsdag kl. 08:00 – 18:30. Søppelsekker og engangshansker til Rusken fås gratis på Servicekontoret, eller ved å kontakte Peggy Pedersen.

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer