Uke 38 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 25.09.22

Kokk

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Kulturskolelærere i piano, treblåse- og messinginstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Lærere

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Sykepleier - vikariat

Skarven legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07

Søknadsfrist 28.09.22

Virksomhetsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller fagansvarlig Gyri Krogh, M 942 87 488

Søknadsfrist 02.10.22

Avdelingsleder

Soria Moria aktivitetssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Klubbarbeider

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist 04.10.22

Fagkoordinator psykiatri

Rustjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Renholdere

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968, eller avdelingsleder Gerd Isaksen, T 78 40 29 76/ M 920 72 374

Søknadsfrist 09.10.22

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 902 82 238

Ergoterapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Helsefagarbeider, nattstilling

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, T 78 40 27 67/ M 480 94 062

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, avd. demens og Tyven
Kontaktperson: avdelingsleder demens Stina Johanne Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder intermediæravdelingen Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062, avdelingsleder Åshild Lyngen, M 477 52 871, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Søknadsfrist 11.10.22

Virksomhetsleder

Vann og avløp
Kontaktperson: kommunalsjef for teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 926 60 492

Søknadsfrist 16.10.22

ALIS

Skarven legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Nina Aurebekk, T 78 40 24 75, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Fagarbeider/assistent

Forsøl barnehage
Kontaktperson: styrer Veronica Ostad, T 78 40 28 70/ M 911 90 918

Pleiemedarbeidere

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Iselin Holmgren, M 951 37 098

Økonomisjef

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: rådmann Leif Vidar Olsen, T 78 40 25 04/ M 414 67 703, eller assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, T 78 40 25 05/ M 481 38 033

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 26.09.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 26.09.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 27.09.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte tirsdag 27.09.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Møtet i hovedutvalget for helse og omsorg er avlyst.
  • Ungdomsrådet har møte onsdag 28.09.22 kl. 10:15 i formannskapssalen.
  • Møtet i administrasjonsutvalget er avlyst.
  • Formannskapet har møte torsdag 29.09.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Koronavaksinering

Apotek 1 har overtatt all ordinær koronavaksinering. Man bestiller selv time på www.helseboka.no eller ved å ta direkte kontakt med apoteket, T 78 40 74 60. Vaksinen er gratis.

Folkebad

Folkebadet åpner opp igjen på Sanitetsbadet tirsdag 4. oktober og på Breidablikk mandag 3.oktober.

Åpningstider folkebad:

Sanitetsbadet: tirsdag og onsdag kl. 17:00 – 20:00

Breidablikk: mandag og onsdag kl. 17:00 – 21:00

Isbjørnhallen: tirsdag – fredag kl. 17:00 – 21:00, og søndag kl. 14:00 – 18:00

Isbjørnhallen har også pensjonistbad fredager kl. 15:30 – 17:00 og morgenbad torsdager kl. 06:45 – 08:00.

Vi mangler en kvinnelig badevakt i Kvalsund. Interesserte bes ta kontakt med Reidar Næss, M 468 61 276. Det gjelder mandager kl. 17:00 – 21:00.

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer