Uke 4 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 27.01.22

Innkjøps- og økonomikonsulent

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: økonomisjef Tom Eirik Lunga, M 909 90 694

Søknadsfrist 30.01.22

Innvandrerveileder - vikariat

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39 / M 416 09 266

Sykepleier - natt

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, T 78 40 27 67 / M 480 94 062, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly, T 78 40 27 51 / M 976 83 099

Søknadsfrist 02.02.22

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktpersoner:
Fjordtun skole: rektor Arne Antonsen, M 415 19 619
Reindalen skole: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725
Fuglenes skole: rektor Tone Arnesen, M 959 61 002

Søknadsfrist 08.02.22

Driftsoperatør

Vann og avløp
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif Inge Nilsen, M 917 03 006

Sykepleier

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Pleiemedarbeider

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Miljøarbeider til helgestilling, natt

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793, eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 982 24 856

Søknadsfrist 13.02.22

ALIS

Bryggen legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Kaj Wold, T 78 40 24 55, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 / M 402 45 005

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 19.02.22

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Rektor

Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere

Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Nytt sted for vaksinering

Koronavaksinering vil foregå på vaksinesenteret i Salsgata 16 fremover (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 4:

  • Torsdag 27. januar mellom kl. 08:30 – 15:00
  • Fredag 28. januar mellom kl. 08:30 – 15:00

Både timebestilling og drop-in. For spørsmål, ring koronatelefonen: 484 09 779

Er du pårørende til noen med demenssykdom?

Hukommelsesteamet starter samtalegrupper våren 2022. På samlingene får du treffe andre pårørende i samme situasjon. Mulighet for samling dag eller ettermiddag, avhengig av ønsker og antall påmeldte.

For nærmere opplysninger og påmelding:

Wenche Kosowski, Demenskoordinator

Elin D. W. Johannessen, Ergoterapeut

M 992 18 921hukommelsesteamet@hammerfest.kommune.no

Påmeldingsfrist 1. februar 2022

Arrangør Hammerfest kommune i samarbeid med Hammerfest demensforening.

17. mai-arrangementer 2022

Søknadsfrist: 6. februar 2022
Lag og foreninger inviteres til å søke om å få arrangere 17. mai på de forskjellige tettstedene i kommunen. Kommunalt tilskudd blir gitt til arrangørene.

Søknad sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Oppstart av navnesak 2021/535 Selkop(p) – Sealguohppi i Hammerfest kommune

Høringsfrist: 28. februar 2022
Hammerfest kommune har tatt opp navnesak med Statens kartverk for å få fastsatt skrivemåten av navnet Selkop(p) for offentlig bruk. Sametinget har gitt foreløpige tilrådinger om skrivemåten av samiske parallellnavn.

Saken er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Se under «Høringer» på kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Høringsuttalelser sendes postmottak@hammerfest.kommune.no eller per post til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Oppstart av navnesak 2021/63 – Stedsnavn i Hammerfest kommune

Høringsfrist: 3. februar 2022.
Kartverket har reist navnesak for naturnavnet Stohkkebávtti som er primærnavnet til gårdsnavnet Stohkkebávti. Saken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Se under «Høringer» på kommunens hjemmeside for mer informasjon. Uttalelser sendes til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest eller på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no.

Tirsdagstimen

Tirsdag 1. februar kl. 13:00, kaféområdet Hammerfest bibliotek
Første januar i år trådde den nye barnevernsreformen i kraft. I den forbindelse kommer virksomhetsleder for barnevern, Bodil Negård til biblioteket for å fortelle om hva det innebærer for kommunen.

Litterært pusterom

Torsdag 3. februar kl. 13:00 – 14:30, lesesalen Hammerfest bibliotek
Sesongstart på vår annerledes lesesirkel. Her behøver du ikke å ha lest noe på forhånd. Det er bare å møte opp, lytte og dele din opplevelse av teksten hvis du har lyst. Leseleder leser alltid en novelle og et dikt. Ingen forhåndspåmelding.

Ledige stillinger og kunngjøringer.

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer