Vi søker utbyggere til utleieboliger

Hammerfest kommune inviterer utbyggere til å gi tilbud på bygging av utleieboliger der vi vil inngå en langsiktig tilvisningsavtale med utbyggeren. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å tildele en utleiebolig til en leietaker, der leietakeren tegner en leiekontrakt direkte med utbyggeren.

Tegning av et leilighetshus som bygges projisert på en arkitetkttegning - Klikk for stort bilde Adobe Stock/Chlorophylle

Skal sikre utleiebolig for vanskeligstilte

Hammerfest kommune har behov for flere utleieboliger for innbyggere som har utfordringer med å skaffe seg gode og stabile boforhold. Det kan for eksempel gjelde eldre som har bodd i eget, men ønsker å flytte i mer egnet bolig, for eksempel med heis og uten behov for snømåking. Denne type leiligheter kan ofte være dyrere enn eneboliger, og noen har ikke råd til å flytte til mer egnet bolig. Hvis det er utleieboliger tilgjengelig for disse gruppene, vil det kunne spare samfunnet for store summer, siden det eneste andre tilbudet kan være en omsorgsbolig.

Kommunen har behov for ca. 12 toroms boliger og ca. 9 treroms boliger.

Gunstig finansiering

Utbygger som inngår tilvisningsavtaler med kommunen vil kunne søke om lån til utleieboliger hos Husbanken, noe som kan gi en svært gunstig finansiering av prosjektet.

Kommunen kan stille tomt til rådighet

Dersom utbyggeren ikke har tilgjengelig egen tomt som kan brukes til et utbyggingsprosjekt, kan de få kjøpt en tomt på Nedre Hauen som er satt av til formålet.

Les mer

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller vil melde din interesse – kontakt Andreas Veum Gamst

Andreas Veum Gamst

Virksomhetsleder, Bolig/eiend-formålsbygg
Mobil: 95 94 76 31
E-post: Andreas.Gamst@hammerfest.kommune.no