Informasjon fra vei og verksted gjeldene kosting

  • Om bilen din står på en kommunal vei, setter vi pris på om du koster under den.
  • Bor du tett inntil en kommunal vei er det fint om du spyler strøsanden ut i veien, slik at kostebilen kan fange det opp.

Retningslinjene på hjemmesiden er også oppdatert.