Torsdag 11. mai kl. 11:55

Mottatte veimeldinger som er meldt inn:

  • Gammelveien: behov for at sand som ble liggende igjen etter forrige kosting blir fjernet