Deler av turstien Sørøya på langs stenges.

Kommunen stenger området ved veien fra Låtret til Langstrand for all ferdsel etter steinras.

Hammerfest kommune mottok 18. juni melding om at det var gått et større ras på veien mellom Låtret og Langstrand. Kommunen har vurdert sikkerheten rundt raset og besluttet å stenge området for all ferdsel.

Kommunen ber turgåere som skal gå fra Låtret til Værbotn ved Langstrand om å gå over Skillefjellet rett ved.

Illustrerer stengt vei fra Låtret til Langstrand  - Klikk for stort bilde