Feiing av gater og fortau

Feiing av gater og fortau på ikke-kommunale veier i perioden uke 22 til uke 23

Disse veiene beregnes å være ferdig i uke 22 og uke 23. Disse veiene tas av Presis vegdrift.

Øvrige kommunale veier som ikke er nevnt under, er Hammerfest kommune i gang med å feie og rengjøre.

Rode 1 Hammerfest Sentrum

Akkarfjordveien – Sørøygata – Parkgata – Hamnegata.

Delvis gjennomført beregnet ferdig innen uke 22

Rode 2 Hammerfest Sentrum

Kirkegata – Strandgata til Hauanbrua.

Delvis gjennomført beregnet ferdig innen uke 22

Rode 3 Hammerfest Sentrum

Fuglenesveien.

Alle sidegater til Fuglenesveien kostes inn ca 10-20 meter

Delvis gjennomført beregnet ferdig innen uke 22

Rode 4 Hammerfest Sentrum

Finnmaksveien

Kransvikveien til Melkøya

Alle sidegater til Finnmarksveien kostes inn ca 10-20 meter

Delvis gjennomført beregnet ferdig innen uke 23

 

Rode 5 Akkarfjordveien - Leirvika

RV 94 inklusive busslommer og gs vei.

Ingen sidegater.

Vei til polarbase kostes til kryss innkjøring Polarbase.

Delvis gjennomført beregnet ferdig innen uke 23

 

G/S veg Kvalsund

Beregnet ferdig innen uke 23