Foreldreansvar barnehage og skole

Før sommeren kobler vi våre systemer for barn i barnehage og skoleelever opp mot nye Folkeregisteret. For de aller fleste vil dette ikke gjøre noen forskjell, men for å kunne fortsette å se informasjon om dine barn, må du ha registrert foreldreansvar for dem i Folkeregisteret.

Du bør sjekke informasjonen din i Folkeregisteret innen 9. juni 2022.

Stilisert tegning av et barn som holder to foreldre i hendene - Klikk for stort bildeVåre systemer for barn i barnehage og skoleelever

Vi bruker MyKid for å kommunisere med foreldre til barnehagebarn og barn i SFO, og for foreldre til skoleelever bruker vi Skooler.

Fra 10. juni 2022 vil vi hente informasjon om foreldreansvar til disse systemene direkte fra Folkeregisteret.  

Noen fedre og noen medmødre har ikke registrert foreldreansvar

Mødre får automatisk registrert foreldreansvar ved fødsel, men for noen fedre og medmødre vil dette ikke automatisk bli registrert.

Les mer om foreldreansvar hos folkeregisteret her.

Hvis dette kan gjelde deg, bør du sjekke informasjonen som er registrert hos deg i Folkeregisteret. Hvis du ikke er registrert med foreldreansvar for dine barn i Folkeregisteret, vil du etter 10. juni 2022 ikke kunne få informasjon om barna gjennom MyKid og Skooler. Vi har ikke lov til å endre på opplysningene vi får fra Folkeregisteret, så hvis informasjonen der er feil, må du få endret den hos Folkeregisteret.

Du må gjøre dette innen 9. juni 2022. Da oppdaterer vi vår informasjon fra Folkeregisteret. Det kan ta tid å få rettet feil informasjon i folkeregisteret, så du bør sjekke informasjonen nå som fort som mulig.

Sjekk informasjonen i Folkeregisteret

 1. Gå til https://www.skatteetaten.no/min-side/ og klikk på [Min side] for å logge inn
    
 2. Du må logge inn med ID-porten, for eksempel BANKID
   
 3. Åpne «Mine personopplysninger» og klikk på «Se flere opplysninger fra Folkeregisteret»
    
 4. Sjekk om informasjonen om dine barn er korrekt:

Hvis informasjonen i Folkeregisteret er riktig

Da trenger du ikke å gjøre noe. Informasjonen i Folkeregisteret vil automatisk bli oppdatert til våre systemer

Hvis informasjonen i Folkeregisteret er feil

Dersom du mener at foreldreansvaret for barnet ditt er feil registrert i Folkeregisteret, må du: 

 • sende et brev til Skatteetaten som du merker med "foreldreansvar"
  Skatteetaten
  Postboks 9200 – Grønland
  0134 OSLO
 • legge ved nødvendig dokumentasjon. Dette er ett av følgende alternativ:
  • skriftlig avtale om foreldreansvar mellom mor og far
  • rettskraftig dom fra domstolen
  • rettslig forlik
  • midlertidig oppholdstillatelse for barnet hvis UDI har begrunnet denne med foreldreansvar.

Foreldre som ikke er registrert i Folkeregisteret

Dersom du er innvandrer eller flyktning vil du ofte ikke være registrert i det norske folkeregistret til å begynne med. Da registrerer vi informasjonen manuelt. Når dere får norske personnummer og blir registrert i Folkeregistret, vil det være informasjonen der som gjelder, på samme måte som for alle andre innbyggere.

Fosterforeldre

Fosterforeldre som ikke har registrert foreldreansvar for sine fosterbarn i Folkeregisteret, må ta kontakt med barnehagen eller skolen for å sikre at vi har registrert riktig kontaktinformasjon.