Offentlige bygg åpnes mandag 11. mai

Offentlige bygg som rådhuset, kommunehuset og andre kommunale bygg åpnes nå for publikum og ordinære besøk.

De grunnleggende smitteverntiltakene vi har er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Holde minst 1 meters avstand

Hvis smittesituasjonen endrer seg vil kommunen vurdere nye stengingstiltak.