Oppdatert informasjon fra helsestasjonene i Hammerfest og Kvalsund

Helsestasjonene i Kvalsund og Hammerfest har iverksatt tiltak for å forhindre spredning av Covid-19.

Koronaviruset påvirker driften til helsestasjonene. Helsedirektoratet har lagt føringer både for tilbudet som gis og for helsepersonell. Helsestasjonene har kun noen få på jobb.Tilbudet er redusert, og det er adgang kun ved timeavtaler. 

I denne perioden vil de minste barna, konsultasjoner med vaksineringer, og de med spesielle behov bli prioritert for oppfølging. Helsesykepleier vil ringe de som kommer hjem fra sykehus og gi nærmere informasjon om oppfølgingen videre.

Alle foresatte blir kontaktet av sin helsesykepleier eller jordmor med informasjon om timeavtaler blir avlyst eller går som planlagt. Noen kan bli tilbudt telefonkonsultasjon i stedet for oppmøte.

Ikke kom på helsestasjonen dersom barnet ditt eller du er syk. Ring ved behov for avtale. Helsestasjonen har fjernet barneleker og oppfordrer til at foresatte tar med egen leke til barn. Helsestasjonen ber videre om at kun en foresatt følger det enkelte barnet til timeavtaler. Søsken skal ikke være med. Gravide skal komme alene på timer.

Helsestasjonen ber også om at innbyggere følger oppslag om å sprite hendene ved inngangen til venterommene. Helsestasjonen for ungdom blir stengt mandag 16. mars og mandag 23. mars. 

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du har spørsmål:

Per telefon (kl. 08:00 - 15:00) og e-post.