Rullering av kommunedelplan for Hammerfest sentrum og Rypefjord

Vi har nå startet rullering av kommunedelplanen for Hammerfest sentrum og Rypefjord. 
Du kan komme med dine innspill til ting du mener burde vært annerledes.
Frist for innspill er onsdag 30. november

Du kan se planen her

Send innspill til postmottak@hammerfest.kommune.no

eller

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest