Til høring: Adressenavn for områder og hyttefelt i Kvalsund

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse for Kvalsund er til høring. 

Høringen gjelder noen boligområdet og i størst grad hytteområder i gamle Kvalsund kommune. Liste over foreslåtte og foreløpig anbefalte navn med godkjent skrivemåte fra Stedsnavntjenesten i Nord Norge og Sametinget er vedlagt. 

Vedlegg

Forslag til stedsnavn og kartlinker (DOCX, 23 kB)

Høringsfrist mandag 8. juni 2020


Kontaktperson: 

Gerd Hagen
M 993 90 488
Send e-post

Høringsuttalelser sendes skriftlig. 

Send e-post