Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Hammerfest sett fra Mollafjellet

Frist for innspill er fredag 26. august

Utsikt over Håja fra Storfjellet

Frist for innspill er fredag 26. august