Planregister - arealplaner og reguleringsplaner

Opplysninger for vedtatte planer, utgåtte planer og planer under arbeid finner du i kommunens planregister.

Her finnes alle planer med tilhørende plandokumenter for Hammerfest og for gamle Kvalsund kommune. Man kan også komme til planregistret ved å gå inn via kommunekart.com og klikke i det området hvor man ønsker å se reguleringsplaner.

Åpne planregisteret