Pressemeldinger

Nå har alle innbyggere i Hammerfest fått sin egen side på kommunens nettsted. Hvis du logger deg inn med BankID eller lignende kan du få se brev og fakturaer du har fått fra kommunen, informasjon om dine eiendommer og mye annet.

Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til Åpen brannstasjon lørdag 24. september 10:00 – 14:00 på Hammerfest brannstasjon.


I arbeidet med å lage sherpatrapp opp til fjelltoppen Tyven utenfor Hammerfest sentrum, blir det brukt helikopter for å løfte opp stein. Det er viktig å holde seg unna byggeområdet når helikopteret flyr.


17. mai ble Hammerfest kommunes kulturpris delt ut til Gamle Mårøys venner.


Hammerfest sentrum har de seneste årene hatt utfordringer med støy og nedskiting fra stadig flere krykkjepar som hekker på hustak i sentrums­kvartalene. Nå kommer kommunen med en rapport over tiltakene som er prøvd ut til nå og effekten de har hatt.


Reinen er nå tilbake på sommerbeite på Kvaløya. Etter avtale med reindrifta, vil reinen drives ut av byen når reingjerdet er tint frem nok til å være effektivt.


Aberdeen og Hammerfest skal samarbeide tett innenfor energiindustrien.


Krykkja er tilbake i byen, tidligere og flere enn noensinne. Hammerfest kommune er i gang med tiltak for å begrense støyplagen ved å hindre reirbygging på noen av takene i byen.


Hammerfest kommune er i gang med å lage en kulturminneplan.

Nå vil vi gjerne ha innspill til hva som skal med i planen. Hva er viktig for deg?


Jørgen T. Halvorsen er født og oppvokst på Prærien i Hammerfest. Han studerer til psykolog på universitetet i Tromsø, og nå har han sin avsluttende praksis i Hammerfest kommune, der han jobber med psykologoppgaver under veiledning av kommunepsykolog Sigrid Larsen, som er psykologspesialist.


Alle saker