Pressemeldinger

17. mai ble Hammerfest kommunes kulturpris delt ut til Gamle Mårøys venner.


Hammerfest sentrum har de seneste årene hatt utfordringer med støy og nedskiting fra stadig flere krykkjepar som hekker på hustak i sentrums­kvartalene. Nå kommer kommunen med en rapport over tiltakene som er prøvd ut til nå og effekten de har hatt.


Reinen er nå tilbake på sommerbeite på Kvaløya. Etter avtale med reindrifta, vil reinen drives ut av byen når reingjerdet er tint frem nok til å være effektivt.


Aberdeen og Hammerfest skal samarbeide tett innenfor energiindustrien.


Krykkja er tilbake i byen, tidligere og flere enn noensinne. Hammerfest kommune er i gang med tiltak for å begrense støyplagen ved å hindre reirbygging på noen av takene i byen.


Hammerfest kommune er i gang med å lage en kulturminneplan.

Nå vil vi gjerne ha innspill til hva som skal med i planen. Hva er viktig for deg?


Jørgen T. Halvorsen er født og oppvokst på Prærien i Hammerfest. Han studerer til psykolog på universitetet i Tromsø, og nå har han sin avsluttende praksis i Hammerfest kommune, der han jobber med psykologoppgaver under veiledning av kommunepsykolog Sigrid Larsen, som er psykologspesialist.


På grunn av flyktningekrisen fra Ukraina har UDI inngått avtale med Hero Norge as om akuttinnkvartering for 116 personer på Skaidi Hotell med oppstart 18. mars 2022. Avtalen gjelder i første omgang for seks måneder.


Hammerfest kommune har fredag morgen 25. februar vært i møte med politiet, som planlegger å fjerne en gammel torpedomine fra Hammerfest havn i morgen lørdag 26. februar. Mens minen fjernes tilbyr vi oppholdssted på Scandic Hammerfest til de som bor i risikosonen langs havna.


Krykkjene ankom Hammerfest tidlig i år, men det påvirker ikke gjennomføringen av planlagte tiltak på bygninger i sentrum.


Alle saker