Akkarfjord – med Gamvik, Mefjord, Finnelva og Finnvika

Vi har turløyper, daglig båtforbindelse (pendlere, kulturskolebåt), internett, samfunnhus, naturopplevelser, Storsand og Sandfjellet, pendlere til og fra byen.
Oppvekstsenter, skolehelsetjenester (basseng, bibliotek, hostel)

Barn foran lekestativ i sommervær - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 73 innbyggere, 50 boliger og 17 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri, oppdrett, turisme og gårdsbruk.
Det er 6 offentlige og 39 private arbeidsplasser her, og 27 foretak registrert i Brønnøysundregisteret

Hva har vi?

 • Oppvekstsenter
 • Skolehelsetjenester
 • Beredskap
 • Skjenkebevilling
 • Kulturskole (ekstra båt)
 • 2 turhytter
 • Verdifullt kulturlandskap Sandfjellet
 • Bondøya
 • Lille og store Kamøy
 • Kai
 • Akkarfjord fiskerimarina
 • Mobildekning og fiberbredbånd

Offentlig kommunikasjon

 • Båt med 13 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 3 byggeklare tomter for boliger, 9 til fritidsboliger og 1 til annen næring - samt 15 tomter til boliger og 7 til frititdsboliger som ikke er byggeklare.

Hva sier arealplanen?

Arealer til boliger, bebyggelse og anlegg, turisme, fritidsbebyggelse.

Landbruk

Sauedrift, noe potensiale for beite eller slått.

Hvilke muligheter ser vi?

Utvikle arbeidsplasser med tanke på turisme, opplevelser, få pendlerruter.

Lag og foreninger

Lite 17. mai-tog med flagg og fane - Klikk for stort bilde