Vi har turløyper, daglig båtforbindelse (pendlere, kulturskolebåt), internett, samfunnhus, naturopplevelser, Storsand og Sandfjellet, pendlere til og fra byen.
Oppvekstsenter, skolehelsetjenester (basseng, bibliotek, hostel)

Vi er ei lita bygd og et fiskevær ca. 10 km fra Hammerfest sentrum. Vi har mye frivillig aktivitet, og vi stiller opp for hverandre.

Vi  har et aktivt bygdelag, er inkluderende, generasjonsskifte, restaurering av bygg, økende passasjer og gods over kaia de siste 5 år. Sørøya på langs/turfolk har søkt nødhavn, bygdefolket har nødvendig materiell og maskinpark.

Vi har flott turområde med nærhet til sjø og fjell. God dugnadsånd. Sjøsamisk område med god dialog med reindrifta. Ingen gjennomgangstrafikk.

Vi har vakker natur med nærhet både til sjø og fjell.

Vi har ny skole, Kvalsunddalen, arbeidsplasser og god plass til større tomter.

Vi har Langstrand maritime service, felles grillhytte, vei til Storelv, og turterreng.

Vi har fantastisk natur, gode turmuligheter, fredfult og rolig.

Vi har fritidsmuligheter bade på sjøen og i fjellet

Vi er sterke på dugnadsarbeid og har god kunnskap om kystkultur

Vi har sterk dugnadsånd, godt samhold, mange tilreisende med fritidseiendommer, aktivt bygdelag, pakkhus som samlingspunkt, åpen hytte, flytebrygge, turterreng

Vi er midt i mellom, med alpinbakke, hotell, kro, bensinstasjon, butikk, hytteby, caravanpark og Skaidi Extreme

Vi har Sørøya på langs, som gir mer turisme, 2 fiskere etablert i bygda, planlagt oppstart av gårdsbruk (sau), stort samhold, Saksfjorden naturreservat.

Vi har grillhytte åpen for alle, gode turforhold – god havn, rik fjord – lang og dyp med mye liv, godt sosialt samhold.

Vi har helleristningene, tufter og turisme, kirke, samfunnshus, samhold i bygda og god kai. Bygdelaget driver med guiding.

Nærhet til natur og friluftsliv, både på land og til sjøs, samhold, gode oppvekstvilkår for barn, egne tradisjoner og kultur​.