Hellefjord

Vi  har et aktivt bygdelag, er inkluderende, generasjonsskifte, restaurering av bygg, økende passasjer og gods over kaia de siste 5 år. Sørøya på langs/turfolk har søkt nødhavn, bygdefolket har nødvendig materiell og maskinpark.

Kai med noen få hus ved gresskledde marker og vei - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 7 innbyggere, 5 boliger og 10 fritidsboliger.

Hvem jobber her?

Det er 2 foretak registrert her.

Hva har vi?

  • Vei til Skarvfjordhamn, veilys, kai og strøm
  • Vi har ikke mobildekning eller bredbånd, men vi har inngått avtale med Telenor om etablering av mobildekning, som skal være på plass innen 31.12.2022

Offentlig kommunikasjon

Båt med 4 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 5 byggeklare fritidsboligtomter, og 1 til annen næring.

Hva sier arealplanen?

Tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, spredt bebyggelse-

Hvilke muligheter ser vi?

Flere ønsker base for sin næringsvirksomhet i bygda, fornye og ivareta kystkulturen, tradisjonsrike levesett, gjøre hobbyer om til næring.

Muligheter for å kunne bo og kunne kombinere hjemmekontor når kommunikasjon med internett og båtrutetilbudet blir bedre. Bolyst og livskvalitet, nær og rask tilgang til naturen/sjøen, det er også det virkelige livet turistene ønsker.

Lag og foreninger