Kårhamn

Bygd med kai i arktisk landskap - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 13 innbyggere, 4 boliger og 22 fritidsboliger.

Hvem jobber her?

Vi har oppdrett.

Hva har vi?

  • Kai, beredskapsavdeling, nedlagt skole.
  • Mobildekning

Offentlig kommunikasjon

Båt med 9 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 3 byggeklare fritidsboligtomter.

Hva sier arealplanen?

Arealer til bebyggelse og anlegg (Plankrav) ​

Lag og foreninger