Klubbukt – med Brensvika, Oldervika og Futbukt

Vi har flott turområde med nærhet til sjø og fjell. God dugnadsånd. Sjøsamisk område med god dialog med reindrifta. Ingen gjennomgangstrafikk.

Flyfoto av bygd ved fjord - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 31 innbyggere, 60 boliger og 34 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri, husflid og oppdrett.
Det er 3 arbeidsplasser her og 5 foretak registrert i Brønnøysundregisteret

Hva har vi?

  • Den gamle skolen, som også er grendehus
  • Kai og flytebrygge
  • Mobildekning og trådløs bredbåndsdekning

Offentlig kommunikasjon

  • Buss med 6 avganger per uke utenom skoleferien

Tomteareal

Vi har 22 byggeklare tomter for fritidsboliger og 7 til annen næring - samt 10 tomter til fritidsboliger som ikke er byggeklare.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt bebyggelse, fritidsbebyggelse, næring.

Landbruk

I området mellom Klubbukt og Brennsvik kan det bli sauedrift igjen fra 2021.

Hvilke muligheter ser vi?

Fjerne status som fiskerihavn,  åpne for tomtesalg. 

Lag og foreninger