Kvalsund – med Fægfjord, Gargo og Kakelv

Vi har ny skole, Kvalsunddalen, arbeidsplasser og god plass til større tomter.

Flomlyst hengebro i vinternatt - Klikk for stort bilde Lars Mathisen / Visit Kvalsund

Hvem bor her?

Vi har 434  innbyggere og 229 boliger

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri, butikk og transport - og kommunal virksomhet.
Det er 144 arbeidsplasser her, og 34 av dem er offentlige.
36 foretak og 6 båter er registrert her.

Hva har vi?

  • Barnehage, skole og SFO
  • Skolehelsetjeneste, helsesenter, helsestasjon og sykehjem
  • Kirke
  • Idrettshall, scooterløyper
  • Flytebrygge og kai
  • Mobildekning og fiberbredbånd

Offentlig kommunikasjon

  • Buss med 59 avganger per uke
  • Båt med 5 avganger per uke

Tomteareal

Vi har 19 byggeklare tomter for fritidsboliger og 8 til annen næring - og 73 tomter som ikke er byggeklare

Hva sier arealplanen?

Arealer til boliger, bebyggelse og anlegg, industri

Landbruk

Spredte jordbruksarealer. I Fægfjord har det inntil nylig vært noe sau på beite.  Repparfjordbotn har hatt sauedrift frem til 2020/2021, men det er i ferd med å bli avviklet.

Hvilke muligheter ser vi?

Servicebuss og nattbuss, gang- og sykkelvei fra Hammerfest til Kvalsund. Nussir, Horisont Energi