Lotre og Sandøybotn – med Båtsfjord og Storsandvika

Hvem bor her?

Vi har 16 innbyggere, 17 boliger og 20 fritidsboliger.

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri, turisme og oppdrett - med 3 arbeidsplasser.
1 foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

Hva har vi?

  • Snøscooterløyper
  • Kai
  • Verdifullt kulturlandskap mellom Avløysninga og Storelva
  • Sandøybotn kapell
  • Ikke mobil- eller bredbåndsdekning i Lotre.
    Sandøybotn har mobildekning og trådløs bredbåndsdekning

Offentlig kommunikasjon

Båt med 9 avganger per uke til Lotre. Buss videre til Sandøybotn som korresponderer med båten sommerstid.

Tomteareal

Vi har 10 byggeklare fritidsboligtomter, og 2 tomter til annen næring.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt bebyggelse ​

Lag og foreninger